Monografiat ja toimitetut teokset

2012 Muistitietoantologia Aamun hämäristä täyteen päivään. Savon Lastenlinna. Toim. yhdessä ryhmän kanssa: Kirsti Heinonen, Eila Pöntinen, Irja Ruotsalainen, Tuija Saarinen ja Sylvi Virnes. Snellman-instituutti, B-sarja 54/2012.

2011  Tutkimus Pannu kuumana. Suomalaisia kahvihetkiä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1330, Tieto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. – Toinen painos 2016, kustantajana Tmi Juhan Suku.

2008  Selvitys Monikulttuurinen Itä-Suomi. Selvitys peruskoulujen monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatuksesta. Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja Nro 155. Kuopio: Itä-Suomen lääninhallitus.

2007  Perinneantologian Rakkaus palaa timanteiksi toim. ja johdannon kirjoittaminen. Helsinki: Kalevalaisten Naisten Liitto ry.

2005 Perinneantologian Selevee sannoo. Persoonia ja tunnelmia Pohjois-Savosta yhdessä Outi Vuorikarin kanssa. Aarni 29. Kuopion Isänmaallinen Seura. Kuopio.

2004  Esko Jalkasen kirjoittaman teoksen Reino Ylönen. Heimo- ja diakoniapappi toim. painokuntoon. Aarni 28. Kuopion Isänmaallinen Seura. Kuopio.

2004  Tietoteoksen Suulla ja kielellä. Tulkintoja ruuasta toim. yhdessä Maarit Knuuttilan ja Jyrki Pöysän kanssa. Tietolipas 202. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

2003  Väitöskirja Poikkeusyksilö ja kyläyhteisö. Tutkimus Heikan Jussin (Juho Mäkäräisen) elämästä ja huumorista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 917. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

2003 Muistitietoantologian Kahvihetki kullan kallis toim. sekä esipuhe. Aarni 27. Kuopion Isänmaallinen Seura. Kuopio.

2002   Muistitietoantologian Muistoni Kallaveden kaupungista toim. sekä tieteellinen esipuhe. Aarni 26. Kuopion Isänmaallinen Seura. Kuopio 2002. 1. painos kesäkuu 2002, 2. painos marraskuu.

1999  Tietoteoksen Uskonto ja identiteetti. Suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa toim. yhdessä Teuvo Laitilan kanssa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

1995  Tietoteoksen Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Pienet kansat maailmojen rajalla toim. yhdessä Seppo Suhosen kanssa. Snellman-instituutti. Kuopio.

Tieteelliset artikkelit

2016  Magazine texts portraying contacts and events between Finns and Soviets in 1970s and 1980s. Teoksessa “In, Out and In Between: Dynamics of Cultural Borders”, Volume 5 in the series Approaches to Culture Theory, CECT Tartu.

2015  Virpomaperinne – kulttuuria ja ajan kerrostumia. Teoksessa ”Virpomaperinne ja virpomaloruja. Joensuu: Joensuun Kalevalaiset Naiset ry.

2014  Tieteen ja käytännön rajapinnalla. Teoksessa Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä III. Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä –täydennyskoulutuksessa 2013-2014 tuotettuja kehittämishankkeiden kuvauksia. Toim. Kia Lundqvist. Turku: Turun yliopisto.

2014 The Soviet Union and Soviet Citizens in Finnish magazine. Julkaisussa Nordlit 31 (2014) Special issue Border Aesthetics, Tromsø, Universitetet i Tromsø 2014, 91-108.

 2013  The Finnish Yellow Press as a Therapeutic Channel Julkaistu teoksessa “Therapeutic Uses of Storytelling. An Interdisciplinary Approach to Narration as Therapy”, ed. Camilla Asplund Ingemark. Nordic Academic Press, Lund.

 2012  The individual level of Finnish-Russian relationships during the Soviet period in the travelogues of Finnish magazines. Julkaistu teoksessa Centre of excellence in Cultural theory V Autumn Conference. In, Out and in between: dynamics of cultural borders. Program and abstracts. Toim. Silver Rattassepp. Tallinn.

 2012 Tuline nagu põrgu, must nagu öö. Eestlane ja kohv. [Kuuma kuin helvetti, musta kuin yö. Virolainen ja kahvi] Julkaistu teoksessa Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 55. Tartu: Eesti rahva muuseum.

2012  Kalevalaa irokeesiksi. Thomas McElwain ja kiinostus kieliin. – Aarnipuu, Petja (toim.): Kalevala maailmalla. Kansalliseepoksen kääntämisen kulttuurihistoriaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2012  Suurella sydämellä ja vankalla ammattitaidolla: tieteellisen asiantuntijan mietteitä. Julkaistu teoksessa Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä II. Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä –täydennyskoulutuksessa 2011-2012 tuotettuja kehittämishankkeiden kuvauksia. Toim. Kia Lundqvist & Sirkka Komulainen.Turku: Turun yliopisto.

2012  Finns, the heaviest coffee drinkers. In: X European Congress of Enogastronomic Brotherhoods and Associations. Food is the Carrier of Cultural Values 6-8 July 2012 Tartu – Estonia.

 2011 Yleiset kulttuurierot ja stereotypisointi: Kurdilainen perhe- ja tapakulttuuri. Itä-Suomen yliopiston Monikko-hankkeen koulutustiivistelmä 2011. Julkaistu internetissä suom. ja engl. osoitteessa http://tkk.joensuu.fi/liferay/projektit/monikko/tiivistelmat.php

2010 Valokuva kertoo tarinaa. – Pohjois-Karjalan sukututkijain seura. Jäsenlehti.

 2009  Sickness, Hygienic Education and Village Practice: Tuberculosis in the Life of a Cobbler. – Journal of Ethnology and Folkloristics, vol 2 (2009), no 1.

2008  Heikan Jussin salaiset kansiot. Eroottisten valokuvien paikalliset kontekstit. Teoksessa Kansanestetiikka. Kalevalaseuran vuosikirja 87. Toim. Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2006 Korvikkeesta cappuccinoon. Kahvinjuonnin kulttuurihistoriaa ja tapatietoa. Kurikan joulu 2006 -julkaisu. Kurikka: Kurikka-Seura ry.

2005 Ei tauti miestä pahenna. Tuberkuloosi 1900-luvun alun Hollolassa. Teoksessa “Kyll oj, jos sanotaanki“. Hollolan kotiseutukirja XIX. Toimittanut Heikki Mantere.  Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry.

2004  Miina keitti hyvän kahvin. Kahvinjuontia silloin ennen. Teoksessa Suulla ja kielellä. Tulkintoja ruuasta. Toim. Maarit Knuuttila, Jyrki Pöysä ja Tuija Saarinen. Tietolipas 202. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

2004 Ylellisyydestä arkipäivän iloksi. Pirta 1/2004.

2004 Kahvia äideille, kahvia lapsille. Kansanperinne kertoo kahvinjuonnistamme. Kätilölehti 6/2004.

2004 Heikan Jussi perustamassa Herralan kotiseutuyhdistystä. Teoksessa “Hollolast ollaaj ja aikoin tullaa“. Hollolan kotiseutukirja XVIII. Toim. Heikki Mantere. Hollolan kotiseutuyhdistys ry. Hollola.

2003 Vehnäpytkyjä ja pullasoppaa. Heikan Jussi hämäläiskylän kahvikutsuilla. Teoksessa “Joka kauvan eliä, se paljon näkie“. Hollolan kotiseutukirja XVII. Toim. Heikki Mantere. Hollolan Kotiseutuyhdistys ry. Hollola.

2003 Kyläoriginellit ja muuttuva tapakulttuuri. Folkloristi maaseutua tutkimassa. Julkaistu Jyväskylän Yliopiston etnologisten maaseutuopintojen Maaseutukulttuuri-kurssin internetoppimateriaalina osoitteessa http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/jargon

2002  Man, Woman and Longings in Finnish village tradition (edellä mainittu Mees, naine ja igatsus Heikan Jussi seksuaalhuumoris englannin kielellä). Ilmestynyt Tarton yliopiston (Viro) internet-julkaisussa Lives, Histories and Indentities. Studies on Oral Histories, Life- and Family Stories. Edited by Tiiu Jaago in collaboration with Mare Kõiva and Kairika Kärsna. Tartu 2002. osoitteessa http://madli.ut.ee/~lehti/Oralhistory/index.thm.

2002 Kiivasta tulta kotirintamalla.  Pirta 1/2002.

2002 Man, woman and Longings in Finnish village tradition. Ilmestynyt Virossa julkaisussa “Lives, Histories and Identities. Studies on Oral Histories, Life- and Family Stories. Toim. Tiiu Jaago, Mare Kõiva ja Kairika Kärsna. University of Tartu & Estonian Literary Museum. Tartu.

2001  Heikan Jussi. Hollolalaisen kyläsuutarin elämää muistitiedon ja kirjallisten lähteiden valossa. Sukuset. Lahden seudun sukututkijat ry:n jäsenlehti 1/2001.

2001 Vehnäpytkyjä ja pullasoppaa. Heikan Jussi hämäläiskylän kahvikutsuilla. Elore 2/2001.

2001 Kyläoriginellit ja muuttuva tapakulttuuri. Folkloristi maaseutua tutkimassa. Julkaistu Jyväskylän Yliopiston etnologisten maaseutuopintojen Maaseutukulttuuri-kurssin internetoppimateriaalina osoitteessa http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/jargon

2001 Artikkeli “Niissä on sellaista hivutus tautia“. Keuhkotauti suuntaa Heikan Jussin elämää. Elämäntarina 2/2001. Suomen Elämäntarinayhdistys ry.

 2000 Heikan Jussi. Katsaus kyläsuutarin huumoriin teoksessa ”Naurava työläinen, naurettava työläinen”. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikirja Väki Voimakas 13. Toim. Joni  Krekola & Kirsti Salmi-Niklaner & Johanna Valenius. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Turku.

2000 Huumori kukkii Hämeessä. Perinne kertoo kyläsuutarista.  Hiidenkivi-lehti 6/2000.

 1999 Inkerin suomalaisena. Aino Karkkosen elämää Neuvostoliitossa teoksessa ”Uskonto ja identiteetti. Suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa”, toim. Teuvo Laitila & Tuija Saarinen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

1995 The Social Status of a Local Fool in a Finnish Village julkaistiin teoksessa ”Folk Belief Today” (eds. Mare Köiva & Kai Vassiljeva) Tartto, Viro 1995. Julkaistiin viron kielellä nimellä Külanarri sotsiaalne staatus Soomes teoksessa ”Rahvausund Tänapäeval” (toim. Mare Köiva & Kai Vassiljeva) Tartto. Viro.

Yleistajuiset artikkelit

2012  Minun kirjastoni. Teoksessa Kirjasto virtaa. Joensuun kaupunginkirjasto 150 vuotta. Joensuun seutukirjasto – Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto. Joensuu.

2009 Korut ajan sanomaa kuljettamassa. Sukutieto 3-4/2009.

2007 Koru kertoo kantajastaan -kirjoituskilpailun satoa. Pirta 4/2007.

2006  Tätienergiaa tankissa. Tuulilasi 10/2006. (Kolumni)

2005 Seminaari päätti juhlavuoden. Pirta 4/2005

2005 Romaninainen ja “likaisen ajan“ käytännöt. Kätilölehti 4/2005.

2005 Kulttuurit törmäyskurssilla. Kätilö kohtaa venäläisen naisen. Kätilölehti 4/2005.

2004  Larin Parasken runous – ikkuna toiseen todellisuuteen. Pirta 4/2004.

2004 Ruokaa ja rytmejä. Pirta 4/2004.

2002 Suomalainen kahvi – nautinto ja vierasvara. Iisalmen Sanomat 30.9.2002.

2000 ”Nyt on sitten sodat loppu.” Mäkäräisen Annun kirjeitä veljelleen Jussille 1944-1945. ”Kyl se käy kun uskuo vaa”.  Hollolan kotiseutukirja XIV. Toim. Heikki Mantere. Hollolan Kotiseutuyhdistys ry. Hollola.

1999 ”Hyvät voinnit, sukulai!” Mäkäräisen Annun kirjeitä veljelleen Jussille 1941-1943. Teoksessa ”Tehliäm mitä tehliäm, muttei ihlam mahlottomia”. Hollolan kotiseutukirja XIII. Toim. Heikki Mantere. Hollolan Kotiseutuyhdistys ry. Hollola.

1997 Myllynkivi ja vinttimörkö. Muistoja Herralan mummolasta. Teoksessa ”Hyvin tiet, nin elestäs löylät”. Hollolan kotiseutukirja XI. Toim. Heikki Mantere. Hollolan Kotiseutuyhdistys ry. Hollola.

1994  Viron setukaiset. Ortodoksinen sukukansa esittäytyy. Aamun Koitto 16/1994.

1994 Koltat, arktiset ortodoksit. Pieni kansa muutosten keskellä. Aamun Koitto 17/1994.

Kirja-arvostelut

126 julkaistua kirja-arvostelua vuosina 1994-2016 seuraavissa lehdissä: Aamun Koitto (ort. kirkon äänenkannattaja), Elore (Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry), Ethnologia Fennica; Iisalmen Sanomat, Karjalainen, Kuopion kaupunkilehti, Kätilölehti, Pirta (Kalevalaisten Naisten Liitto ry:n jäsenlehti), Savon Sanomat, Sukuset (Lahden seudun sukututkijat ry:n jäsenlehti); Sukutieto (Suomen Sukututkimusseura); Viikkosavo.

Yleisönosastokirjoitukset

Posti kulkee – tai sitten ei. Karjalainen 9.9.2020.

Vaaratilanteita syntyy kotipihoillakin. Savon Sanomat 17.7.2020

Roskakuorma traktorilla keskelle kylää. Karjalainen 14.5.2020

Älkää menkö mökille. Karjalainen 24.3.2020

Vanhukset osaksi arkea. Karjalainen 14.4.2019

Pelkotilanteita Polvijärventiellä. Karjalainen 5.4.2019

Kylä kaipaa aktivisteja. Outokummun Seutu 14.3.2019

Mielipide Sotkuman väylästä. Outokummun Seutu 26.10.2017

Polvijärvellä tarvitaan nyt malttia. Karjalainen 28.3.2017

 

 

© 2016 Tuija Saarinen.